Menu

Meitheal Tacaíocht Ealaíontóra

Togra de chuid Branar, le tacaíocht ó Sheirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh na Comhairle Ealaíon.

Is togra dinimiciúil tacaíochta é seo d’ealaíontóirí a chruthaíonn saothar do dhaoine óga i réimsí taibhealaíne éagsúla.

Is togra é Meitheal a chuireann tacaíochtaí cruthaitheacha ar fáil d’fhorbairt, do chruthú agus do chur i láthair na taibhealaíon do dhaoine óga ar fud na hÉireann. Tá an scéim phíolótach seo, ceaptha agus curtha ar bun ag Branar, arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon.

Cuireann Meitheal sainréimse leathan tacaíochtaí ar fáil ag céimeanna tábhachtachta den phróiseas cruthaitheach d’ealaíontóirí neamhspleácha, ag pointí éagsúla ina ngairmeacha. Cabhróidh na tacaíochtaí seo leo a n-aidhmeanna ealaíne a bhaint amach agus cleachtas inbhuanaithe a chinntiú.

Trí chomhpháirtíocht agus comhoibriú le heagraíochtaí/meantóirí aitheanta in Éirinn agus thar lear, cuirfidh Meitheal le cumas agus muinín na hearnála saothar ealaíne ar ardchaighdeán a chur ar fáil do lucht féachana óg.

Cabhróidh Meitheal le healaíontóirí a chruthaíonn saothar do dhaoine óga:

A gcleachtas a bhuanú, a iniúchadh agus a mhéadú;

Dianmhachnamh a dhéanamh ar a gcuid oibre féin i dtimpeallacht ina bhfuil tacaíocht le fáil;

Caidrimh a chruthú agus a chothú le láithreoirí agus le comhléiritheoirí féideartha;

Forbairt a dhéanamh ar a gcuid oibre trí bhíthin na piarthacaíochta agus an mhalartaithe agus na meantóireachta idirnáisiúnta;

Deiseanna a chruthú do chur i láthair agus do chamchuairteanna, ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Roinntear tacaíochtaí Meitheal ina ngnéithe éagsúla

Síolta & Síolu

Taiscéalaíocht, Trialacha, Ceistigh, Cruthaigh

Tacaíonn an ghné Síolta & Síolú le luathfhorbairt smaointí i réimsí éagsúla na taibhealaíne.

Orla Clogher

Is físealaíontóir, dearthóir agus déantóir amharclainne í Orla Clogher. Tá spéis ar leith aici sa scéalaíocht físe agus tá dearadh cultacha, aghaidheanna fidil, seite, puipéad agus fearais déanta aici do thaispeántais phoiblí agus amharclainne araon. Go dtí seo d’oibrigh Orla ar ‘Bird Boy’ United Gall agus Emma Martin; ‘Also for Roaring’ Róisín Stack; ‘Woolly’s Quest’ Branar; agus léirithe éagsúla le Brú Theatre. Is duine de chroífhoireann chruthaitheach Macnas í Orla. Chum, dhear agus rinne sí stiúradh cruthaitheach ar mhórshiúlta (‘Savage Grace’ 2016, ‘Port na bPúcaí’ 2017) agus ba chomhdhearthóir an mhórshiúil ‘Out of the Wild Sky’ in 2018 í. D’oibrigh Orla i gcomhar le Julian Crouch mar chomhdhearthóir léirithe do Gilgamesh le Macnas mar chuid de Gaillimh 2020.

Neasa Ní Chuanaigh

Tá taithí os cionn 15 bliana stáitse mar aisteoir agus puipéadóir ag Neasa Ní Chuanaigh. D’oibrigh sí ar ‘How to Catch a Star’ (Branar); ‘The Way Back Home’ (Branar); ‘Becketts Room’ (Dead Centre Theatre Company); ‘An Triail’ (The Abbey); ‘Sruth na Teanga’ (Branar); ‘Mac an Bheatha’ (Fíbín); ‘I Hear Your Voice’ (Phillida Eves Creative); agus ‘Gilgamesh’ (Macnas). Le déanaí ba stiúrthóir cúnta í ar ‘Rothar’ (Branar) agus tá sí ag tnúth le tuilleadh seónna a stiúradh amach anseo. D’oibrigh Neasa le 8 mbliana sa Taibhdhearc mar aisteoir, léiritheoir, bainisteoir stáitse, ag an deasc fáilteachais agus sa rannóg airgeadais. Rinne sí staidéar ar Léann na Drámaíochta agus na hAmharclannaíochta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus ag Goldsmiths, Ollscoil Londain.

Monica Muñoz

Is taibheoir damhsa í Monica Muñoz as Barcelona ó dhúchas ach atá anois ag cur fúithi in Éirinn. Bhain sí céim sna Dána amach ó Ollscoil Folkwang in Essen na Gearmáine agus rinne sí MA san Oideachas Damhsa in Ollscoil na Taibhealaíona, Frankfurt. Chuaigh a taispeántas damhsa do pháistí, ‘Princesses Can Be Pirates’, ar camchuairt náisiúnta chuig 12 ionad. Roghnaigh The Ark í in 2019 le páirt a ghlacadh ina dtionscnamh PUSH + de chuid An Eoraip Chruthaitheach. Rinne Féile Damhsa Thiobraid Árainn Monica a choimisiúnú in 2021 chun saothar nua a chruthú do scoileanna: ‘UP-CLOSE’. Is í Monica an tríú hEalaíontóir Luathbhlianta Cónaitheach John Coolahan in The Ark.

Áine O’Hara

Is ealaíontóir, déantóir amharclainne agus dearthóir ildhisciplíneach í Áine O’Hara a chruthaíonn saothar bríomhar, leochaileach dóibh siúd agus fúthu siúd a fhágtar ar leataobh iad go minic ó spásanna traidisiúnta ealaíon agus amharclainne. Tá sé mar aidhm fhadtéarmach ag Áine rochtain chuí ar an amharclannaíocht agus ar na healaíona a éileamh do phobail faoi mhíchumas agus a bhfuil tinneas ainsealach orthu trí mhórshaothar uaillmhianach a chruthú. D’oibrigh Áine mar fhísealaíontóir agus mar dhearthóir le The Ark, Bombinate Theatre Company agus Super Paua.

Cothú & Fás

Ceap, Athbhreithnigh, Bain Amach

Is d’ealaíontóirí ar mian leo léirithe féideartha a fhorbairt a thuilleadh an ghné Cothú & Fás.

Mary-Lou McCarthy

Is aisteoir agus scríbhneoir í Mary-Lou McCarthy a dhéanann obair i nGaeilge agus i mBéarla i réimsí na hamharclannaíochta, na scannánaíochta, na teilifíse agus an raidió. Tá Mary-Lou tiomanta do shaothar ceannródaíoch a chur chun cinn agus a chur i láthair do dhaoine óga agus tá sí mar bhall coiste de Theatre for Young Audiences Ireland. I measc an obair stáitse atá déanta aici tá ‘BigLittleKid’ (Anna Newell); ‘Me, Mollser’ (Abbey Theatre); ‘The Heiress’ (Gate Theatre); ‘Bees! A Musical’ (Willfredd/The Ark) agus ‘The Foolhardy Three’ (Curious State/Spraoi). Mar scríbhneoir, chríochnaigh Mary-Lou ‘Favourites’ le déanaí a raibh a chéad taibhiú aige ag Cork Midsummer Festival 2021. I measc an tsaothair atá á fhorbairt aici faoi láthair tá ‘Squawker’, taispeántas fuaime do sheomraí ranga, agus ‘The Dead Letter Office’, dráma arna choimisiúnú ag Ready Steady SHOW! a dhéanann iniúchadh ar théamaí na himirce agus na féiniúlachta do dhaoine óga os cionn 9 mbliana d’aois.

Selma Daniel

Is taibheoir comhlach damhsa í Selma Daniel le Solstice Arts Centre agus is í an stiúrthóir ar LittleLion Dance Theatre. Tá os cionn 20 bliain taithí aici i réimse an damhsa. Tá spéis ag Selma sa damhsa iniúchta do dhaoine óga agus i ndamhsa atá tarraingteach agus a bhfuil brí shóisialta aige a chruthú don scáileán, don stáitse agus don spás poiblí. Úsáideann sí an corp, íomhánna físe agus prapaí le taithí damhsa a bhfuil ábhar machnaimh agus spreagtha ann a chruthú. Léirithe le déanaí ag Selma tá Paper Plane faoin éagúlacht teaghlaigh agus OutWall, píosa damhsa don spás poiblí a dhéanann iniúchadh ar an bhféinaonrú agus ar an ailtireacht. D’éirigh thar barr lena seó AdoleTA! Sa tSín ag an Shanghai International Children’s Festival in 2021. Tá píosa damhsa amharclannaíochta nua, idirghníomhach á fhorbairt ag Selma faoi láthair do thuismitheoirí agus pháistí óga agus bronnadh spáránacht Exploring and Thinking uirthi freisin.

Liam McCarthy

Is drámadóir agus áisitheoir drámaíochta é Liam McCarthy. I measc a chuid drámaí rá ‘Mam and Love and Woo’ (Wilde Irish Writer Award, Féile Imill Bhaile Átha Cliath 2020); ‘This Little Piggy’ (dráma do pháistí a forbraíodh trí Belltable:Connect in 2017) agus ‘The Dinner Party’ (mar chuid de FUEL an Druid Theatre). Bhí Liam ina áisitheoir le déanaí ar phainéal na bpáistí ag an Bualadh Bos Children’s Festival, Lime Tree Theatre, Luimneach. Roimhe seo bhí sé ina Chomhordaitheoir Rannpháirtíochta le The Ark, Baile Átha Cliath, agus bhí sé ina léachtóir sa drámaíocht agus san oideachas i gColáiste Muire gan Smál, Luimneach, chomh maith. Rinne sé staidéar ar an ndrámaíocht agus ar an mBéarla i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus in Ollscoil Berkeley, California. Tá ‘Fergal’, dráma do pháistí a dhéanann iniúchadh ar choincheapa an indibhidiúlachais agus na taithí aonair, á fhorbairt aige i láthair na huaire.

Miquel Barceló

Is ealaíontóir amharclannaíochta agus ceoltóir é Miquel Barceló a bhfuil taithí na mblianta aige sa téatar fisiciúil, téatar do dhaoine óga, téatar sráide, sna healaíona do dhaoine faoi mhíchumas agus sna healaíona pobail. Fuair sé a chuid oiliúna ag École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Páras, agus oibríonn sé mar shaorealaíontóir agus i gcomhar le Branar, Macnas agus an eagraíocht ealaíon do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil ‘That’s Life’ go minic. Díríonn Miquel go príomha ar na taibhealaíona, ar cheol a chumadh do sheónna amharclainne agus ar mhodheolaíochtaí nua oideolaíocha a iniúchadh don téatar. Tá obair shuntasach déanta aige le grúpaí óige i réimse an téatair do ghasúir scoile. I láthair na huaire tá eispéireas tumthach téatair á fhorbairt aige a dhéanfaidh iniúchadh ar an seanchas a bhaineann leis an gCaptaen George MacNamara.

Jess Rowell

Is taibheoir damhsa, áisitheoir gluaiseachta agus múinteoir ióga í Jess Rowell. Tá saothar aonair agus i gcomhar le daoine eile curtha i lathair agus stiúrtha aici le os cionn 14 bliana. Tá an uileghabhálacht ag croílár a cleachtais agus tá sí tiomanta do rochtain cheart don damhsa a chinntiú trí áisitheoireacht a dhéanamh ar thograí agus trí shaothar a chruthú do pháistí, daoine óga agus ealaíontóirí faoi mhíchumas intleachtúil. San áireamh ina cuid oibre le déanaí tá ‘Between Us There Is…’, scannán damhsa a dhéanann ceiliúradh ar chaidreamh gluaiseachta Jess le 13 bliana anuas le Brian McSweeney, damhsóir le siondróm Down, agus ‘Ripples’, scannán a chuireann an damhsa i láthair mar léiriú ar an uileghabhálacht agus ar an indibhidiúlacht. Tá ‘Making Waves’ á fhorbairt aici faoi láthair, eispéireas damhsa tumthach do ghasúir le réimse leathan riachtanas.

Phillida Eves

Is oideachasóir cruthaitheach ilchéadfach agus ealaíontóir í Phillida Eves atá tiomanta do ghuth a thabhairt do ghasúir le riachtanais bhreise sa phróiseas cruthaitheach agus do ghníomhúchán a chothú iontu chun iad féin a chur in iúl sna healaíona cruthaitheacha. Tá ‘The Wonder Project’ á chruthú ag Phillida faoi láthair, eispéireas idirghníomhach céadfach i gcomhar le agus do pháistí le riachtanais bhreise. Ag obair léi ar an togra tá an cumadóir agus an ceoltóir Michael Chang agus an cóiréagrafaí Monica Muñoz, le tacaíocht ó Baboró Féile Idirnáisiúnta Ealaíon do Pháistí trí Chiste an Toy Show. Le déanaí d’oibrigh Phillida ar ‘Hear Our Voice’, taispeántas céadfach amharclainne agus ceoil a cruthaíodh i gcomhar le Michael Chang agus seisear páistí a bhfuil uathachas orthu. Agus ‘Listen Up!’ mar chuid de thogra 5x5 Amharclann na Mainistreach. Is Curadh na hÉireann í Phillida don International Inclusive Arts Network, líonra gairmiúil den ASSITEJ. Is ball í chomh maith de choiste an TYAI.

Harvest & Show

Paul Curley

Is taibhealaíontóir agus déantóir téatair é Paul Curly le saineolas i réimse na hóige. Tá obair déanta aige le réimse leathan comhlachtaí in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe mar aisteoir, ceapadóir agus comhoibrí. San áireamh ina chuid oibre tá POLAR BEAR & PENGUIN (Paul Curly & John Currivan le Draíocht); NIGHT LIGHT (Teater Refleksion, An Danmhairg); WHITE (Catherine Wheels, Albain); BLACK BEAUTY (Red Bridge Arts, Albain); THE BOCKETY WORLD OF HENRY AND BUCKET, A MURDER OF CROWS, SONG FROM THE SEA, BOY WITH A SUITCASE (Barnstorm Theatre Company); SNOW MOUSE (Travelling Light/The Egg); AN IDEAL HUSBAND (The Gate Theatre); ASSASSINS (Rough Magic SEEDS); MR.BENN, MONSTER HITS (Tall Stories, Londain); BONJOUR BOB (Theatre Alibi); JACK (Tutti-Frutti). Tá BAKE! agus THE DIG agus, le déanaí, GREY MATTER (coimisiúnaithe ag Draíocht, le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon) cruthaithe ag Paul i gcomhar leis an dearthóir Ger Clancy. Is ball gníomhach é Paul de TYA Éireann (ASSITEJ). Is é Paul an tEalaíontóir Cónaitheach reatha le Draíocht.

Sponsors
& Other supporter information

Meitheal