Menu

Scoileanna

Branar sa Scoil

Tá gliondar ar Branar a bheith coimisiúnaithe ag Galway Culture Company chun dhá tionscail rannpháirtíochta ealaíon a chruthú do scoileanna i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe, Baineann an tionscal nua seo le ceol, amharclannaíocht agus amharc-ealaíona. An chéad cheann de na tionscail seo ná clár ilghnéitheach ealaíon do cheithre scoil DEIS i nGaillimh, thar raon mór ealaíne.


Is féidir le scoileanna DEIS tuilleadh eolais a fháil agus iarratas a dhéanamh anseo: https://form.jotform.com/233111839119049


Don dara cuid de Branar sa Scoil seolfaidh Branar cóipeanna fisiceacha de Rockin’ the Classroom, clár oideachais ceoil i nGaeilge agus i mBéarla do pháistí in naíonáin bheaga agus mhóra, rang 1 agus 2 ar fáil saor in aisce do gach scoil i nGaillimh. Is pacáiste oideachais il-ardán é seo ina bhfuil físeáin, CD agus leabhar saothair oideachais, a thugann ceol ó seó Branar Rockin’s Rhymes isteach sa seomra ranga. Beidh scoileanna ag fail a gcóip sa phost go luath in 2024. 

Muna mbíonn iontas thart ort ní féidir le hiontas a bheith ionat.

Bratach na nEalaíon Digiteach

Céard é Bratach na nEalaíon Digiteach?

Is togra uile-scoile é seo a dhéanann rannpháirtíocht ealaíne a chur chun cinn agus a chúiteamh. Roghnaítear scoileanna chuile bhliain chun agus mar chuid den togra oibríonn ealaíontóir cónaithe le daltaí na scoileanna sin ar feadh tréimhse seachtaine. Is díol mórtais é do Branar a bheith ag obair i gcomhar le Acorn Life Group chun an togra seo a chur ar fáil go bliantúil.

Bratach na nEalaíon Digiteach

Léireoidh Bratach na nEalaíon Digiteach éachtaí agus aidhmeanna na scoile maidir le stádas agus cur chun cinn na n-ealaíon. Beidh sé ina comhartha soiléir de thiomantas na scoile rannpháirtíocht na ndaltaí sna healaíona a chinntiú, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

Mar fhreagra ar an bpaindéim Covid-19 tháinig Branar agus Acorn Insurance le chéile chun Bratach na nEalaíon a chur in oiriúint mar eispéireas digiteach ealaíne do sheomraí ranga ar fud na hÉireann.

Tá 10 saincheardlann curtha le chéile ag ealaíontóirí Branar gur féidir le ranganna sóisir agus sinsir tabhairt fúthu ó chompord an tseomra ranga.

Gheobhaidh chuile rang:

Nasc chuig na físcheardlanna (5 do ranganna sóisir, 5 do ranganna sinsir)

Pacáiste Acmhainní Oideachais a théann le gach físcheardlann

Bratach gur féidir a phriontáil agus a chrochadh in bhur seomra ranga

Déan teagmháil le foireann Branar má tá breis eolais uait nó chun Bratach Dhigiteach na nEalaíon a chur in áirithe.

Céimeanna i dtreo Bhratach na nEalaíon

Céim 1: Líon amach an t-iarratas mar foireann.

Céim 2: Cur isteach an iarratais

Céim 3: Déanann Foireann Branar athbhreithniú ar d’iarratas

Céim 4 -  Má éiríonn leat tabharfar pasfhocial duit a bhaineann go sonrach le do scoil. Beidh fuinneog dhá mhí agat chun na ceardlanna a chríochnú.

Céim 5 - Líon an frithghníomhú ealaíonta atá roghnaithe agat mar scoil ar cheardlanna an ealaíontóra

Céim  6 - Cuir isteach físeáin, íomhánna nó tabhair cuireadh dúinn an obair a fheiceáil

Céim  7 - Bronnfar an bhratach dhigiteach oraibh le bheith ar foluain ar shuíomh Gréasáin na scoile

Clár an Bhrat

Is clár é seo de 10 gceardlann i 5 fhoirm ealaíne éagsúla. Tá leibhéil shinsearacha agus sóisearacha i ngach ceardlann.

Is é téama an chláir seo ná féachaint agus fheiceáil.

- Pléigh le cheol le Miquel Barceló

- Pléigh na hamharc-ealaíona le Maeve Clancy

- Pléigh an drámaíocht le Catherine Sheridan

- Pléigh go cruthaitheach le léarscáileanna le Marc Mac Lochlainn

- Cruthaigh shaol na mbosca bróg le Sorcha Ní Chróinín

Tugaimid cuireadh díbh úsáid a bhaint as na scannáin álainne seo sa seomra ranga agus lig don ealaíontóir an obair a threorú le do rang. Tá treoracha curtha isteach ag na healaíontóirí maidir le cén uair ar cheart sos a chur ar an fís agus cad iad na hábhair atá ag teastáil, agus mar tá an múinteoir saor chun a bheith pháirteach sa gníomhaíocht freisin.

Spriocanna na Bratach Ealaíon Digiteach

Tabhair luach saothair don scoth do ngníomhaíochtaí ealaíon atá sna scoileanna cheana.

Léirthuiscint ar áit agus ar ról na n-ealaíon i scoileanna a chothú agus a fhorbairt, laistigh agus lasmuigh den churaclam.

Caidreamh oibre comhthairbheach a chruthú agus a spreagadh idir scoileanna agus ealaíontóirí.

Cabhrú le scoileanna dul i dteagmháil le heagraíochtaí agus le hionaid ealaíon ina gceantar.

An tuiscint ar cad is féidir le gníomhaíocht ealaíon a léiriú i scoileanna a leathnú agus a dhoimhniú

Cuir ar chumas na brataí a bheith ina suaitheantas inspreagtha a spreagfaidh scoileanna agus pobail eile páirt a ghlacadh i scéim na brataí agus sna healaíona i gcoitinne

Rockin’ the Classroom

Seo Linn ag racáil!
In éagmais deiseanna do pháistí scoile seónna beo a fheicéail tháinig Branar le chéile leis an Linenhall Arts Centre, agus an Lime Tree Theatre chun tionscadal ceoil spreagúil nua a cruthú do leanaí Naíonáin Bheaga & Mhóra, Rang 1 & 2. Is tionscnamh ilardán é Rockin’ the Classroom a thugann ceol ó seó Branar Rockin’ Rhymes isteach sa seomra ranga.

Gheobhaidh gach rang:
CD don albam
Pacáiste Foghlama do mhúinteoirí
Nasc do Fhíseáin Rockin’ the Classroom
Póstaer Rockin’ Rhymes

Conas Racáil
Tugann Rockin’ the Classroom deis do pháistí agus do mhúinteoirí taitneamh a bhaint as amhráin an tseó agus iniúchadh a dhéanamh orthu, le foghlaim faoi dhéantús agus faoi dhomhan an cheoil. Táimid ag súil go spreagfaidh an togra seo páistí a gcuid rac ceoil féin a chumadh.

Mar gheall ar tacaíocht ón Linenhall Arts Centre, The Lime Tree Theatre, Oifig Ealaíon Comhairle Catharach na Gaillimhe, Oifig Ealaíon Comhairle Contae na Gaillimhe agus Chomhairle Ealaíon na hÉireann, tá an pacáiste ar fáil saor in aisce. Is gá do ranganna íocaíocht de €7.50 a thabhairt in aghaidh an phacáiste le haghaidh P&P. Moltar pacáiste amháin do gach seomra ranga. Is é an t-am seachadta ar orduithe ná suas le 7 lá oibre.

Más mian leat pacáiste Rockin’ the Classroom a cheannacht déan teagmháil le Branar ag info@branar.ie

Foireann Chruthaitheach
Stiúrthóir
Marc Mac Lochlainn
Stiúrthóir Ceoil
Miquel Barceló
Beochan
Maeve Clancy
Dearadh Feisteas
Elaine Mears
Taifeadadh agus Eagarthóireacht
Alice McDowell
Meascadh Ceoil agus Máistriú
Ed Kenehan
Léiritheoir Fuaime
Michael Chang
Innealtóir Taifeadta Stiúideo
Liam King
Innealtóir Taifeadta Beo
Keeva O’Shea
Grianghrafadóir
Anita Murphy
Léiritheoir Feidhmiúcháin
Joanne Beirne
Dearadh Grafach
Peter O’Toole
Léiritheoir Líne
Niamh Ní Fhlatharta
An Banna Ceoil:
Giotáir, Ukulele
Miquel Barceló
Guth
Helen Gregg
Veidhlín, Viola, Mandolin, Chimes, Méarchláir
Michael Chang
Olldord & Guth
Grace Kiely
Drumaí & Cnaguirlisí
Rickie O'Neill

Racáil sa Rang

Racáil sa Rang is a project which brings the music of Branar’s show Rockin’ Rhymes to life in classrooms across the country. We have added lively music and original beats to some of the best loved nursery rhymes performed by a brilliant 5-piece band.

We have added a new spin to some of the tunes and the words but not to worry you’ll recognise them.

Racáil sa Rang offers children and teachers the opportunity to enjoy and explore the songs, discover the world of music and learn about music-making. The project hopes to inspire children to create their own rock music and other creative projects inspired by this album.

Branar Drámaíóchta CGl is the sole rights owner of this music. Racáil sa Rang is commissioned by An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

Rácail sa Rang can be accessed free of charge below.

Production Credits
Director
Marc Mac Lochlainn
Musical Director
Miquel Barceló
Animation
Maeve Clancy
Costume Design
Elaine Mears
Irish Lyrics Writer
Grace Kiely
Musical Mixing and Mastering
Ed Kenehan
Audio Producer
Michael Chang
Studio Recording Engineer
Liam King
Live Recording Engineer
Keeva O’Shea
Production Photography
Anita Murphy
Executive Producer
Joanne Beirne
Graphic Design
Peter O’Toole
The Band:
Guitars, Ukulele
Miquel Barceló
Vocals
Helen Gregg
Violin, Viola, Mandolin, Chimes, Keyboard
Michael Chang
Double Bass & Vocals
Grace Kiely
Drums & Percussion
Rickie O'Neill
Scoileanna