subscribebutton

About Us

We tell big stories for little citizens

Mission Statement

We strive for a simple, elegant form of theatre for young people, that achieves intricacy through the creative use of few means. A style that stimulates the ability to imagine and challenge, while opening a dialogue with our audiences and providing a catalyst for education.

 

We have a responsibility to our audience to ensure that the Branar show they see is the best show that we could make. We spend a long time developing and interrogating our shows to ensure that when the children see it, it is the best it can be. We believe that every child in the Ireland should be allowed to have access to the arts. Since we began we have made thousands of artistic contacts with children.

 

Faoi Branar

Ag insint scéalta móra do sharánaigh bheaga

Cuireann muid romhainn téatar do pháistí a cruthú atá simplí ach snasta, a léiríonn smaointe casta tríd leas cruthaitheach a bhaint as méid bheag acmhainne amharclainne. Téatar a spreagann feith na samhlaíochta sa lucht féachanna agus ag an am céanna a thugann dúshlán dóibh. Téatar a osclaíonn idirphlé lenár lucht féachana agus a sholáthraíonn catalíoch don oideachais.

Is Comhlacht óg é Branar atá tar éis obair d’ard chaighdeán a chrothú agus a sholáthair le trí bhliaina déag anuas, idir ceardlanna agus léirithe téatar. Cruthaíonn muid saothar atá insroichte, ábartha agus dúshlánach do lucht féachana óg. Feidhmníonn na drámaí mar catalaíocht do chlár iomlán oideachais an chomhlacht.
Tá muid tiománaithe ar stíl téatar dár chui féin a cruthú. 

Ó a bhunaíodh Branar i 2001 tá na mílte páistí tar éis teagmháil ealaíona a dhéanamh linn, i 2008 amháin rinne muid 17,000 teagmháil ealaíona le páistí idir drámaí agus ceardlanna.

“Dílis DoThéatar ar ard
chaighdeán a chruthú do pháistí”

Misean
Cuireann muid romhainn téatar do pháistí a cruthú atá simplí ach snasta, a léiríonn smaointe casta tríd leas cruthaitheach a bhaint as méid bheag acmhainne amharclainne. Téatar a spreagann feith na samhlaíochta sa lucht féachanna agus ag an am céanna a thugann dúshlán dóibh. Téatar a osclaíonn idirphlé lenár lucht féachana agus a sholáthraíonn catalíoch don oideachais.

The Team /  An Foireann

marc

Marc Mac Lochlainn

Artistic Director

marc@branar.ie

 

 

Joanne

Joanne Beirne

General Manager

joanne@branar.ie

Aneesehsq

Aneeseh Hijazeen

Administrator

aneeseh@branar.ie

 

© Branar 2015 - Web Design / Development by Aoife Kelly